Zapojte sa

Dlhodobá pomoc pri stretnutiach

Zabezpečnie prevádzky spoločných stretnutí 

salka pomoc pri príprave kaviarne pred nedeľňajším stretnutím kontaktná osoba:
Henrieta Tölgyessyová
zapoj sa
stolicka pomoc pri príprave sály v A4 pred nedeľňajším stretnutím kontaktná osoba:
Matúš Uhlík
zapoj sa
nota zapojte sa do tímu hudobníkov pri doprevádzaní alebo meditácii kontaktná osoba:
Jana Belišová
zapoj sa
zvuk pomoc pri zvučení priestorov v A4 počas nedeľňajšieho stretnutia kontaktná osoba:
Martin Oros
zapoj sa
nota zapojte sa do tímu „premietačov“ kontaktná osoba:
Zuzana Číčelová
zapoj sa

Pastoračná a sociálna podpora

Podpora ľudí v núdzi

kostol

návštevy chorých a podpora ľudí v núdzi

kontaktná osoba:
Attila Molnár
zapoj sa

Rozvoj osobnej spirituality a komunity

Staňte sa súčasťou našej komunity

salka zapojiť sa do skupín duchovného rozvoja kontaktná osoba:
Daniel Pastrčák
zapoj sa
salka zasielanie materiálov k Modlitbe srdca kontaktná osoba:
Daniel Pastrčák
zapoj sa
pomoc pri príprave výletov nielen do prírody  kontaktná osoba:
Soňa Tomašových
zapoj sa
koleso pomoc pri príprave duchovných cvičení kontaktná osoba:
Alica Rosová
zapoj sa

Finančná podpora Kaplnky

Staňte sa pravidelným darcom Kaplnky!
Má to pre nás významný prínos vo finančnom plánovaní na celý rok.

IBAN:
SK0911000000002925894471
Číslo účtu:
2925894471/1100
Variabilný symbol:
111 finančný príspevok s týmto variabilným symbolom bude použitý na prevádzku zboru Cirkvi bratskej - Kaplnka
222 finančný príspevok s týmto variabilným symbolom bude využitý na finančnú pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v sociálne ťažkej životnej situácii
333 finančné príspevky s týmto variabilným symbolom budú použité na úhrady nákladov súvisiacich s výtvarnou a hudobnou stránkou bohoslužieb
444 finančné príspevky s týmto variabilným symbolom budú určené na prenájom, rekonštrukciu alebo kúpu nových priestorov, v ktorých by mohla Kaplnka fungovať v budúcnosti
555
finančné príspevky s týmto variabilným symbolom budú určené na pomoc migrantom