Texty k meditáciám a skupinám

Texty k meditáciám a skupinám

8.11.2020
Na tejto stránke nájdete biblické texty k čítaniu na každý týždeň. Biblické texty k meditácii na každý deň. Otázky k premýšľaniu a rozhovoru v skupine. Pomôžu vám pripraviť sa vnútorne na tému homílie, ktorá odznie v nasledujúcu nedeľu.

Podklady môžu slúžiť diskusii v skupine.

Stiahnuť si ich môžete tu:
Podklady #1 8.11.-20.12.2020
Podklady #2 21.12.2020-17.1.2021 
Podklady #3 18.1-21.3.2021

Ak sa chcete zapojiť do niektorej skupiny, prosím vyplňte tento krátky dotazník:
https://forms.gle/ysoCnd87KrAYThfD7

 

1. 2. – 7. 2.  2021

Zovretá päsť či otvorená dlaň   KOHELET 10

Text na čítanie a premýšľanie

Kohelet 5: 17 – 19, 6: 1 – 2. 7: 1 -4

 

Otázky k rozhovoru v skupine

Si zberač pokladu, alebo radostný účastník na dare bytia?

Je pre teba budúcnosť projektom alebo adventom prichádzajúceho Boha?

Môže byť  smútok, bolesť a nešťastie  darom Božím ?  

Spomeň si na obdobia života strávené v dome žalostenia?

Čomu ťa to naučilo, v čom ťa to zmenilo?

 

K meditácii: 

P: Hľa čo som videl, dobro ktoré je pekné: jesť, piť a vidieť dobro v celej svojej námahe, ktorou sa človek namáha pod slnkom počas vymeraných dní života, ktoré mu Boh dal, lebo to je jeho podiel

U: Každý človek, ktorému Boh dal bohatstvo, umožnil mu ho užívať a radovať sa vo svojej námahe dostal Boží dar.

S: Je zlo, ktoré som videl pod slnkom: Je človek ktorému Boh dal bohatstvo, poklady, slávu, no nedožičí mu aby to užíval, ale užíva to niekto cudzí

Š: Lepšie než ísť do domu hodovania je ísť do domu zármutku, lebo tam skončí každý človek.

P: Lepšia je žalosť než smiech, lebo keď je smutná tvár tam je srdcu dobre

 

8. 2.  – 14. 2.  2021

Tri triády

Zuzana Mojžišová   

Text na čítanie a premýšľanie

Druhá kniha kráľov, 17:35 – 41; Prvý list Korinťanom, 10:12 – 17

„Biblia sa začína Slovom na počiatku. Rovnakým spôsobom sa začína Jánovo evanjelium. Na počiatku sa po latinsky povie in principio, čo neznamená na počiatku, dá sa to preložiť skôr ako v podstate, nie je to časový údaj. Pomohlo mi to lokalizovať Boha nie ako niekoho, kto bol prvý hýbateľ, ale ako toho, kto je mojím princípom.“  (Karel Satoria)

 

Otázky k rozhovoru v skupine

V čom sa líšia starozákonné a novozákonné modly?

Pokukávaš niekedy po nejakých modlách? Po akých?

Darí sa ti s nimi bojovať? Ako?

Ťaží  ťa úloha byť pozemským prejavom Božej lásky a všemohúcnosti?

Čo tvoje dni a činy vypovedajú o tvojom vzťahu ku Kristovi?

Cítiš v sebe rozdiel medzi dušou a duchom? Ako? V čom?

 

K meditácii: 

P: Preto, moji milovaní, stráňte sa modloslužby. (List Korinťanom, 10:14)

U: Neupriamim pohľad na vec ničomnú. (Žalmy, 101:3)

S: Zblúdení duchom získajú poznanie, reptajúci prijmú poučenie. (Izaiáš, 29:24)

Š: Dal si im svojho dobrého ducha, aby ich priviedol k rozumu. (Nehemiáš, 9:20)

P: Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že takto uvažujú a povedal im: „Prečo takto uvažujete vo svojom vnútri? (Markovo evanjelium, 2:8)

 

15. 2. – 21. 2.  2021

Stredná cesta   KOHELET 11

Text na čítanie a premýšľanie

Kohelet 7: 7 – 22

 

Otázky k rozhovoru v skupine

Si verný ľudskej dôstojnosti,  ktorú do teba  Boh vložil ako svoj obraz? Chrániš ju pred vnútornými pokušeniami, či vonkajším útlakom?

Máš trpezlivosť so životom? Vnímaš jeho neukončenosť,  otvorenosť novému? Smerovanie od počiatku k zvŕšeniu?

Lipneš na minulosti? Začiatok považuješ za lepší než koniec?

Prijímam seba i druhých    v pokore a zhovievavosti, s vedomím že nie som dostatočne múdry ani spravodlivý??

 

K meditácii: 

P: Útlak ohlúpi múdreho a úplatok kazí srdce

U: Lepší je koniec než začiatok, lepší je trpezlivý človek  než povýšenec

S: Nebuď príliš spravodlivý a nerob sa príliš múdrym, prečo by si sa mal zničiť?

Š: Nevenuj pozornosť všetkým rečiam, ktoré sa hovoria, aby si nepočul svojho sluhu ako ťa preklína, veď tvoje srdce vie, že aj ty si mnohokrát preklínal iných

P: Niet na zemi spravodlivého človeka, ktorý robí dobre a nehreší

 

22. 2. – 28. 2.  2021

Anička Polcková  

 

1. 3 – 7. 3.  2021

Medzi múdrosťou a vášňou   KOHELET 12

Text na čítanie a premýšľanie

Kohelet 7:  23 – 29

 

Otázky k rozhovoru v skupine  

Si si vedomý obmedzenosti  svojej múdrosti?  

Uvedomuješ si slepý bod v strede svojej mysle- to, že  nepoznáš počiatok ani koniec?

Uvedomuješ si rozpor medzi myslením a bytím?  

Si si  vedomí  nevyhnutnej subjektívnosti svojich názorov?

Uvedomuješ si, že tvoje myšlienky sú určované stereotypmi (kultúrou sformovaného mužského či ženského pohľadu) ?

Vieš nájsť  v modlitbe vnútorné ticho a odpútanie od všetkých myšlienok, prijatie chudoby svojho ducha a  otvorenosť Božím myšlienkam?

 

K meditácii: 

P: Všetko som múdrosťou preskúmal. Povedal som si. Chcem získať múdrosť! Ale zostala odo mňa vzdialená. Ďaleké je to čo jestvuje a veľmi hlboké, kto to nájde?

U: Svoju myseľ som obrátil aby som spoznal a hľadal múdrosť a zmysel, no spoznal som i svojvôľu  a bláznovstvo, hlúposť a pomätenosť.

S: Trpkejšia ako smrť je žena či muž, ktorý je osídlom, má srdce ako sieť, a jeho ruky sú putami. Kto sa Bohu páči unikne tej nástrahe, kto však hreší toho polapí.

Š: Hľa toto som objavil riekol Kohelet: porovnával som jedno s druhým, aby som našiel zmysel po ktorom túžila moja duša, no nenašiel som ho.

P: Iba k tomu som dospel: Boh urobil ľudí priamymi, oni však hľadajú samé úskoky.

 

8. 3. – 14. 3.  2021

Múdrosť  - neustála  interpretácia sveta.    KOHELET 13

Text na čítanie a premýšľanie

Kohelet 8 : 1 – 14

 

Otázky k rozhovoru v skupine

Čo je podľa teba múdrosť?

Domyslený systém dávno sformulovaných odpovedí?

Stále nová interpretácia meniaceho sa sveta?

Aký je tvoj postoj voči politickej realite?

Je ti blízka anarchia - popieranie akýchkoľvek inštitúcii?

Hrozí ti nekritická lojalita?

Zvykneš systém využívať na  to, aby si získal nespravodlivé  výhody?

 

K meditácii: 

P: Kto zachováva prikázanie, neobľúbi si zlú vec. Srdce múdreho pozná čas i spôsob.

U: Niet človeka, ktorý by vládol nad duchom, ktorý aby ho zadržal, ani niet vlády nad dňom smrti.

S: Videl som, keď som obrátil pozornosť na činy čo sa dejú pod slnkom, že človek vládne nad človekom na jeho škodu.

Š: Keď sa rozsudok nad zlým skutkom nevykoná rýchlo, v ľudských srdciach rastie odvaha konať zlo.

P: Aj takú márnosť som videl pod slnkom: Sú spravodliví, ktorým sa vodí, akoby robili skutky svojvoľníkov, a sú svojvoľníci, ktorým sa vodí, akoby konali skutky spravodlivých.

 

15. 3 – 21. 3.  2021

Nádej je skrytá v tajomstve  KOHELET 14 

Text na čítanie a premýšľanie

Kohelet 8: 15 – 17, 9: 1 – 10

 

Otázky k rozhovoru v skupine

Kde sa vo mne berie nádej.?

Ako nádej súvisí  s Božou  múdrosťou skrytov v tajomstve, ako o nej píše Pavol?

Čo  v mojej životnej situácii znamená odpútať sa od diktátu pudov, no zároveň sa odovzdať  telu, a prijať v ňom Bohom dané určenie?

Ako mi v tom pomáha viera v Krista,  v ktorom sa Slovo stalo telom, a Boh človekom?

 

K meditácii: 

P: Spravodlivý i múdri, aj ich skutky sú v Božích rukách, aj láska a nenávisť, lebo ľudia nevedia, čo všetko je pred nimi.

U: Všetko je pre všetkých rovnaké, ten istý údel ma spravodlivý aj svojvoľný, dobrý, čistý aj nečistý, obetujúci i ten kto neobetuje.

S: To je zlé vo všetkom, čo sa deje pod slnkom, že ten istý údel majú všetci. Ľudské srdce je plné zla, je v ňom bláznovstvo po celý život a potom ide k mŕtvym

Š: Živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia nič. Niet pre nich viac odmeny, lebo ich pamiatka je zabudnutá.

P: Choď jedz v radosti svoj chlieb, pi svoje víno s dobrou mysľou, lebo Boh si dávno obľúbil tvoje dielo.

 

22. 3 – 28. 3.  2021

Pavol Jurčo  

 

29. 3 – 2. 4.  2021

Veľký Piatok   


4.  4.  2021

Veľkonočná nedeľa   

 

5. 4 – 11. 4.  2021

Alica Rosová