Texty k meditáciám a skupinám

Texty k meditáciám a skupinám

8.11.2020
Na tejto stránke nájdete biblické texty k čítaniu na každý týždeň. Biblické texty k meditácii na každý deň. Otázky k premýšľaniu a rozhovoru v skupine. Pomôžu vám pripraviť sa vnútorne na tému homílie, ktorá odznie v nasledujúcu nedeľu.

Podklady môžu slúžiť diskusii v skupine.

Stiahnuť si ich môžete TU

Ak sa chcete zapojiť do niektorej skupiny, prosím vyplňte tento krátky dotazník:
https://forms.gle/ysoCnd87KrAYThfD7

8. - 15. 11. 2020

Odpoveď osamelému človeku KOHELET 5.

Text na čítanie a premýšľanie

Kohelt 4: 4 – 12, Ev Mat 6: 16 – 23, 25 - 33


Otázky k rozhovoru v skupine:

Prežívaš radosť z práce? Poznáš súťaživosť a závisť spojenú s úspechom a neúspechom?

Je práca a zhromažďovanie vecí pre teba tak dôležité, že v živote nemáš priestor pre skutočný vzťah s inými?

Prečo je dvom lepšie ako jednému. V čom je vzťah dvoch iný, ako samota či príslušnosť k skupine?

Dokážu ťa pohltiť starosti o zabezpečenie života? Čo znamená hľadať najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť?


K meditácii:

P. Videl som všetku námahu a všetku vydarenú prácu, ako vzbudzuje vzájomnú závisť.

U. Osamelý človek, ktorý nemá nikoho, nemá ani syna ani brata, no niet konca všetkej jeho námahe, ani jeho oko sa nenasýti bohatstvom.

S. Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu

Š. Jednotlivca možno premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor, ale trojitá šnúra sa tak rýchlo nepretrhne.

P. Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo, a telo viac ako odev? Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá.


15. – 22. 11. 2020

Presadí sa bezmocná múdrosť proti moci hlupákov? KOHELET 6.

Text na čítanie a premýšľanie

Kohelt 4: 13 – 16, 9: 13 – 18, Ev. Ján 18: 36 – 38


Otázky k rozhovoru v skupine:

Ako rozumieš príbehu o chudobnom, múdrom mladíkovi, ktorý vyšiel z väzenia a  starom hlúpom kráľovi, ktorý nepočúval varovania?

Ako rozumieš príbehu o chudobnom múdrom no zabudnutom mužovi čo zachránil mesto?

Zdá sa ti že v našom svete víťazí múdrosť nad hlúposťou, dobro nad slom, spravodlivosť nad nespravodlivosťou?

Ako vnímaš v tomto kontexte Kristov príbeh?

V čom spočíva tvoja nádej že pravda zvíťazí nad lžou, láska nad nenávisťou, múdrosť nad hlúposťou?


K meditácii:

P: Lepší je chudobný, ale múdry mladík, ako starý ale hlúpy kráľ, ktorý sa už nevie dať varovať.

U: Lepšia je múdrosť než sila

S: Slová múdrych vypočuté v pokoji, znamenajú viac než krik toho kto vládne nad hlupákmi,

Š: Lepšia je múdrosť než nástroje boja. Jediný hriešnik však zničí mnoho dobrého.

P: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Na svet som prišiel preto, aby som vydal svedectvo pravde. Každý kto je z pravdy počuje môj hlas

 

23. 11. – 29. 11. 2020

1. Advent – Zostať otvorený až dokonca

Text na čítanie a premýšľanie

Ev. Luk. 2: 22 – 39, Ev. Luk 5: 36 - 38


Otázky k rozhovoru v skupine:

Čím ťa zaujala postava Simeona, a v čom postava Anny?

Ako by si charakterizoval postoj ktorý zaujímali voči životu. Kde sa v nich i v starom veku vzala otvorenosť?

Môže byť človek i v pokročilom veku otvorený novému, čo prichádza?

V čom podľa teba spočíva tajomstvo otvorenej mysle a otvoreného srdca?


K meditácii:

P: Prepustíš v pokoji svojho služobníka, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov.

U: Tento je určený na pád a povstanie mnohým, i na znamenie, ktorému budú odporovať

S: Aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc

Š: Nikto nenalieva mladé víno do starých mechov, lebo nové víno by mechy potrhalo. Mladé víno treba nalievať do nových mechov.

P: Kto sa už napil starého vína, nemá chuť na nové. Povie si: Staré je lepšie


30. 11. - 6. 12. 2020

2. Advent - Načúvať noci

Text na čítanie a premýšľanie

Veľpieseň 2: 16 – 3: 1 – 2, 5: 2 – 8, List Efezanom 3: 14 – 19


Otázky k rozhovoru v skupine:

Ako na teba pôsobí ten zvláštny príbeh z veľpiesne. Môže láska zároveň chcieť i nechcieť, túžiť i váhať?

Čo znamená veta: Spím no moje srdce bdie. Čo je to bdelosť srdca?

Ak si ten text prečítaš ako podobenstvo o vzťahu lásky tvojej duše a Božieho Ducha, čo ti to hovorí o tvojej vlastnej skúsenosti?

Milujúce srdce je bdelé srdce. Ako sa u teba láska k Bohu prejavuje bdelosťou?

 

K meditácii:

P: Na svojom lôžku som hľadala toho, koho ľúbi moja duša, hľadala ale nenašla

U: Spím ale moje srdce bdie

S: Otvorila som svojmu milému, no on už odišiel. Hľadala som ho ale nenašla

Š: Ak nájdete môjho milého, čo mu oznámite? To, že som chorá od lásky.

P:Aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, ajá je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.

 

7. 12 – 13. 12. 2020

3. Advent – Uniesť svoj pád

Text na čítanie a premýšľanie

Genezis 37: 1 – 27, 45: 1 – 8, 1. Kor 13: 7 – 13, 2. Kor 4: 16 - 18


Otázky k rozhovoru v skupine:

Čím ťa oslovuje Jozefov príbeh? Ako to, že dokázal bratom odpustiť zločin, ktorým sa na ňom previnili?

Je možné vidieť i za zlom a utrpením ktoré nám spôsobili iní, príbeh ktorému dáva smer a zmysel Boh?

Ako sa vyrovnávaš s krivdou, s ponížením, dokážeš uniesť svoj pád?

Vnímaš v sebe rozdiel medzi vonkajším a vnútorným človekom? Ako by si ho popísal?

Čo znamená Pavlova výzva: nedľadieť na viditeľné ale na neviditeľné?


K meditácii:

P: Teraz sa už netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma sem predali. Nie vy ste ma sem poslali, ale Boh

U: Lebo iba sčasti poznáme a sčasti prorokujeme. Ale keď príde plnosť, to čo je čiastočné sa pominie.

S: Teraz vidím iba akoby, v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam sčasti, no potom budem poznať, ako som bol spoznaný Bohom.

Š: Preto neochabujme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň

P: Nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné, lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné je však večné.


14. 12 – 20. 12. 2020

4. Advent – Odvaha pokory

Text na čítanie a premýšľanie

1. Samuelova 17: 1 – 11, 32 – 45, 48 – 50, 1 list Jánov 4: 16 - 19


Otázky k rozhovoru v skupine:

 Doplníme…


K meditácii:

P: Dávid povedal Saulovi: Pre neho nech nik nestráca odvahu. Tvoj služobník pôjde bojovať proti tomu Filištíncovi.

U: Dávid odvetil Filištíncovi: Ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Hospodina.

S: Boh je láska, a kto zostáva v láske zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom

Š: V láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo kto má strach bojí sa trestu, a kto sa bojí nie je dokonalý v láske

P: My milujeme, lebo Boh nás miloval prvý.