Zaježová 2019

7.8.2019

Ahoj moji milí

Tento rok sa znova stretneme v Zaježovej. Zvolili sme si mimoriadne zaujímavú tému: Protirečenia v Biblii a ich interpretácia smerujúca od litery k Duchu. Paradoxy protikladných etických či teologických konceptov odhaľuje krehkosť a ohraničenosť „litery“ a uvoľňujú Ducha – zmysel, ku ktorému postupné vynáranie sa Boha v biblickom zjavení smeruje. Pobyt bude nadväzovať na cyklus SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE, ktorým v Kaplnke práve prechádzame. Na pomoc k nášmu Zaježovskému procesu som si prizval Sašu Fleka. Zvolíme si trochu odlišnú formu stretnutia. Najprv dopoludnia budeme v osobnom štúdiu rozjímať nad protirečivými textami. Poobede začneme zhrnutím a komentárom a následne ešte spracovaním témy v skupinách. Postavíme si pred seba  protirečivé biblické tvrdenia na tému:

1. Milovať – nenávidieť.

2. Spravodlivý – hriešnik.

3. Viera – skutky.

Pokúsime sa nie len spolu premýšľať ale témy i tvorivo spracovať, tak aby do nás hlboko prenikli a premieňali nás. Všetkých srdečne pozývam. Pobyt začína v stredu večer 7. 8. Končí v nedeľu obedom – 11. 8. Prihláste sa prosím Petrovi Matákovi cez tento Dotazník.  

Teším sa na spoločné dobrodružstvo prekonávania „litery“ Duchom :)

Daniel Pastirčák