Zaježová 2018

8.8.2018

Pozývame vás na tradičný letný pobyt zboru CB – Kaplnka v Zaježovej, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. – 12.8. 2018 vo vzdelávacom centre v Zaježovej pri Zvolene na tému:

Uzavreté prázdno – Otvorený stred. 

Hľa stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. /Zjavenie 3: 20/

pozvánka od Daniela Pastirčáka: 

Milí moji,

Blíži sa Zaježová. Keď som hľadal tému, ktorá by sa hodila k situácii, ktorú vo svete okolo seba zažívame, našiel som tému uzavretého a otvoreného. Sme v období, keď sa znova uplatňuje mentalita múrov. Najprv tu boli žiletkové ploty proti cudzincom, v poslednom čase sa spor preniesol do ulíc, desaťtisíce ľudí na námestiach volalo po otvorenosti a transparentnosti nášho verejného života, no vládnuci politici sa ešte viac uzavreli v bezpečných múroch svojej moci. Už dlhé roky sa v našom svete vedú kultúrne vojny, skupiny na jednej i druhej strane sú uzavreté vo svojich konzervatívnych či liberálnych názorových baštách. Jedni pre druhých majú iba výsmech alebo nepriateľské invektívy. Vo svete zmietanom neistotou človek podvedome hľadá bezpečie v múroch svojich pevne vyhranených názorov. Dorozumenie sa spomedzi nás vytráca. Táto spoločenská mentalita sa ľahko prenáša i do nášho súkromného života. Čo znamená žiť s Bohom, nasledovať Krista v týchto podmienkach? Venujme náš čas v Zaježovej modlitbe a premýšľaniu nad tým ako žiť v tomto turbulentnom čase. Na jednej strane sa nám ponúka cesta múrov, ohradiť svoj svet murivom pevných tvrdení a čiernobielych rozlíšení. Na druhej strane otvorenosť bez hodnôt, rozpustenie sa v nesmiernej ľahkosti bytia. Evanjelium oproti múrom na jednej strane a bezbrehému rozplynutiu na druhej strane ponúka cestu otvorenosti s hlbokým a jasným stredom. To, čo je pevne ohradené, sa napokon stane prázdnym, neprenikajú sem otázky a výzvy života, bezpečie ohradeného priestoru je mŕtve ako hrivna, ktorú služobník z Ježišovho podobenstva zakopal. Nuž pýtajme sa sami seba v Bohu nad textami evanjelia, ako možno žiť zo stredu otvoreného do všetkých strán: Ako to žiť v našich vzťahoch, ako to žiť v našich myšlienkach a emóciách, ako žiť v otvorenosti svoju vieru? Prizval som si na pomoc Alexa Plencnera. To, nad čím budeme uvažovať, nám Alex pomôže aspoň sčasti zažiť v symbolických hrách. Všetkých srdečne pozývam a teším sa na spoločný čas v Zaježovej.

Daniel

V prípade záujmu kontaktuje prosím Petra Matáka cez mail peter.matak@gmail.com