Ekumenické spevácke stretnutie

14.9.2018

Stretnutie je otvorené pre každého, kto má záujem o duchovnú pieseň a spev.
Vítaní sú aj tí, ktorí nemôžu spievať, ale majú záujem o piesne a spoločenstvo.

Spievať budeme
v sobotu o 18.00 v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku
v nedeľu o 9.30 a 14.00 v športovej hale Poprad Aréna

Ubytovanie, strava a nácviky v Hoteli Satel, Poprad
Cena za ubytovanie s plnou penziou 60 €

Bližšie informácie poskytneme mailom alebo telefonicky:
Dagmar Danelová, 0903 967 411, dagmar.danelova@gmail.com

Prihláste sa, prosím, do 7. júla 2018 

>>> PROGRAM <<<