Duchovné cvičenia pre pokročilých

2.9.2018

Pripravujeme pre vás duchovné cvičenia v tichu pre ľudí so skúsenosťou s „ducháčmi“. 
Uskutočnia sa v dňoch od 2.-9.9.2018 v exercičnom dome na Mariánskej hore v Levoči. 
Viac informácii prinesieme neskôr alebo sa informujte u Alici Rosovej na jej adrese 
alica.rosova@gmail.com.