Knižnica

Viera v Boha a strach z duše

 

Viera v Boha a strach z duše

Noc noci zvestuje poznanie

Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Týmito slovami sa nám prihovára devätnásty Žalm. Otvára tak tému, ktorá má v Biblii, ale i vo všetkých ostatných posvätných textoch svetových náboženstiev minimálny priestor: prírodu.

Noc noci zvestuje poznanie

Svetlo a tma

„Svetlo“ a „tma“. Dve typické prirovnania, ktoré ľudia už storočia používajú na rozlišovanie dobra a zla, nevinnosti a hriechu. Naše rozhodovanie často pripomína komplikované úvahy nad tajomnou šachovnicou.

Svetlo a tma

Smrť Boha

Deň ubúda, kontúry vecí miznú, prichádza noc. A znova ráno, a znova noc. Prúd dní a nocí napokon vyústi do poslednej noci. V jej tme navždy zmizne všetko, kým som bol. 

Smrť Boha
6
vidieť viac +