Knižnica

Ticho a šelestenie na Levočskej hore

Najprv je treba vyjsť Levočskou bránou von z hradieb, ktoré stredoveké mesto obopínajú ako kamenný prstenec. Je treba zostupovať dolu. Míňate predmestské domy.

Ticho a šelestenie na Levočskej hore

Vianoce podľa T. S. Eliota

Tohto roku vstupujeme do adventu cez Londýn. Vchádzame nízkou kamennou bránou do bočnej veže kostola priamo v centre Londýna.

Vianoce podľa T. S. Eliota

Boh je väčší ako naše srdce

Sme z pravdy? Aj túto otázku si môžeme položiť pri premýšľaní nad slovami Apoštola Jána. Ján nás vo svojom liste vyzýva, aby sme nemilovali slovom ani rečou, ale skutkom, opravdivo.

Boh je väčší ako naše srdce

Viera v Boha a strach z duše

 

Viera v Boha a strach z duše
vidieť viac +