Knižnica

Zákaznícka orientácia v cirkvi?

Nie je žiadnym tajomstvom, že ľudia sa pri dnešnom dianí v cirkvi dívajú na to čo sa v nej deje kriticky. Zároveň sa snažia o zachovanie niečoho, čo zodpovedá tradičnému postoju bázna a zdržanlivosti, ktorej ich učili ich starí rodičia. 

Zákaznícka orientácia v cirkvi?

Mladí ľudia a cirkev

Keď sa dnes opýtate mladého človeka na jeho životné postoje, dostanete rôzne odpovede. Keď som pred rokmi „riešil“ prípravu jedného páru na kresťanské manželstvo, ostal som trochu zarazený.

Mladí ľudia a cirkev

Ľudské práva a kresťania

Prijatie národnej stratégie ľudských práva slovenskou vládou krátko po kontroverznom referende je trochu symbolické.

Ľudské práva a kresťania

Ako hovoriť dnes o Bohu?

Dekalóg je v tomto smere striktný: o Najvyššom sa nesmie hovoriť zbytočne. Nadmerné používanie jeho mena je prejavom, ktorý je v protiklade s explicitnými nariadeniami židovského pravidla pre život – samotnej Tóry.

Ako hovoriť dnes o Bohu?
vidieť viac +