Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne
Vianoce 2018

Vianoce 2018

24.12.2018

Štedrý večer vianoc
Slovo: Daniel Pastirčák
Spoločný podvečer na Cukrovej 4