Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne
Veľký piatok

Veľký piatok

19.4.2019

Slovo: Daniel Pastirčák    
Téma: Veľký piatok