Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Pripravované udalosti

A budete ich mať ako čelenku medzi očami

25. 8. 2019

Slovo: Alica Rosová
Téma: A budete ich mať ako čelenku medzi očam

A budete ich mať ako čelenku medzi očami
vidieť viac +