Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne
Peter a Kornélius

Peter a Kornélius

28.1.2018

Slovo: Alica Rosová
Téma: Peter a Kornélius
Biblia: Skutky 10: 1-22