Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne
Oltár, obeť a smrť Boha

Oltár, obeť a smrť Boha

14.4.2019

Slovo: Daniel Pastirčák    
Téma: Otlár, obeť a smrť Boha   
Cyklus: Sprievodca labyrintom Biblie