Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Pripravované udalosti

Kto naplní zákon

13. 10. 2019

Slovo: Daniel Pastirčák     
Téma: Kto naplní zákon – kázeň na vrchu    
Cyklus: Sprievodca labyrintom Biblie

Kto naplní zákon
2
vidieť viac +