Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Pripravované udalosti

Egypt – cesta tam a zase späť 2

18. 8. 2019

Slovo: Zuzana Mojžišová
Téma: Egypt – cesta tam a zase späť 2

Egypt – cesta tam a zase späť 2

A budete ich mať ako čelenku medzi očami

25. 8. 2019

Slovo: Alica Rosová
Téma: A budete ich mať ako čelenku medzi očam

A budete ich mať ako čelenku medzi očami
2
vidieť viac +