Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne
Ako v nebi, tak aj na zemi

Ako v nebi, tak aj na zemi

6.10.2019

Slovo: Daniel Pastirčák    
Téma: Ako v nebi, tak aj na zemi – Božie kráľovstvo
Cyklus: Sprievodca labyrintom Biblie