Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne
Smelosť

Smelosť

23.12.2018

Slovo: Ján André
Téma: Smelosť
Cyklus: Advent 2018