Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne
Trpezlivosť

Trpezlivosť

16.12.2018

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Trpezlivosť
Cyklus: Advent 2018