Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne
Absolútno je relatívne - Trojjediný

Absolútno je relatívne - Trojjediný

29.9.2019

Slovo: Daniel Pastirčák    
Téma: Absolútno je relatívne – Trojjediný   
Cyklus: Sprievodca labyrintom Biblie