Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne
A budete ich mať ako čelenku medzi očami

A budete ich mať ako čelenku medzi očami

25.8.2019

Slovo: Alica Rosová
Téma: A budete ich mať ako čelenku medzi očai