Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Pripravované udalosti

Je čas smútiť

27.8.2017

Slovo: Zuzana Mojžišová  
Téma: Je čas smútiť 

Je čas smútiť

Vďačnosť

3.9.2017

Slovo: Milan Mitana  
Téma: Vďačnosť

Vďačnosť
vidieť viac +