Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Pripravované udalosti

3. adventná nedeľa - Trpezlivosť

17. 12. 2017

Slovo: Daniel Pastirčák   
Téma: Trpezlivosť – Svet instantného šťastia    
Cyklus: Advent 2017

3. adventná nedeľa - Trpezlivosť

4. adventná nedeľa - Smelosť

24. 12. 2017

Slovo: Daniel Pastirčák   
Téma: Smelosť – Láska a strach  
Cyklus: Advent 2017

4. adventná nedeľa - Smelosť

Vianoce 2017

25. 12. 2017

Slovo: Daniel Pastirčák   
Téma: Vianoce – Dostať a dať

Vianoce 2017

Silvester 2017

31. 12. 2017

Slovo: Jana Camara  
Téma: Silvester – O hviezdach 

Silvester 2017
1
vidieť viac +