Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Pripravované udalosti

4. ADVENT Smelosť pokory

22. 12. 2019

Slovo: Daniel Pastirčák  
Téma: Smelosť pokory 
Cyklus: Advent 2019

4. ADVENT Smelosť pokory

Vianoce 2019

24. 12. 2019

Slovo: Daniel Pastirčák  
Vianoce v Bilgyme s NOTABENE

Vianoce 2019

Vianoce 2019

25. 12. 2019

Slovo: Daniel Pastirčák  
1. sviatok vianočný na Cukrovej

Vianoce 2019
vidieť viac +