Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

2021_5_23

23.5.2021
23
máj

Turíce - Sviatok prítomnosti a zrozumiteľnosti         
Pavol Jurčo – Spotify