Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

8.1.2022
8
január

play    Keď si prestávame rozumieť     

9.1.2022 Pavol Jurčo - Youtube video