17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Milovanie pred stvorením sveta

29.9.2019
29
september

MILOVANIE PRED STVORENÍM SVETA      
Daniel Pastirčák