17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Znovuzrodenie. Vždy znovu.

22.9.2019
22
september

ZNOVUZRODENIE. VŽDY ZNOVU.   
Miro Kocúr