17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Múdrosť čo sa modlám neklania

1.9.2019
1
september

MÚDROSŤ ČO SA MODLÁM NEKLANIA   
Daniel Pastirčák