17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Priviažeš si ich na ruku ako znamenie

25.8.2019
25
august

PRIVIAŽEŠ SI ICH NA RUKU AKO ZNAMENIE   
Alica Rosová