17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Egypt - Cesta tam a zase späť 2.

18.8.2019
18
august

EGYPT – CESTA TAM A ZASE SPÄŤ 2.
Zuzana Mojžišová