17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Egypt - cesta tam a zase späť 1.

11.8.2019
11
august

EGYPT – CESTA TAM A ZASE SPÄŤ 1.   
Zuzana Mojžišová