17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Hĺbka rastie ubúdaním

4.8.2019
4
august

HĹBKA RASTIE UBÚDANÍM   
Daniel Pastirčák