17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Ako soľný stĺp

14.7.2019
14
júl

AKO SOĽNÝ STĹP   
Juraj Adamuščin