17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Boh v ľuďoch môjho života

7.7.2019
7
júl

BOH V ĽUĎOCH MÔJHO ŽIVOTA   
Daniel Pastirčák