17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Ježiš a dejiny Boha

2.6.2019
2
jún

JEŽIŠ A DEJINY BOHA   
Daniel Pastirčák