17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Ježišovo nové prikázanie stále nové

19.5.2019
19
máj

JEŽIŠOVO NOVÉ PRIKÁZANIE – STÁLE NOVÉ   
Karol Moravčík