17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Mária večná žena

28.4.2019
28
apríl

MÁRIA – VEČNÁ ŽENA   
Miro Kocúr