17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Vzkriesenie a dejiny prisľúbenia

21.4.2019
21
apríl

VZKRIESENIE A DEJINY PRISĽÚBENIA
Daniel Pastirčák