17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Oltár, obeť, prijať a dať

14.4.2019
14
apríl

OLTÁR, OBEŤ, PRIJAŤ A DAŤ  
Daniel Pastirčák