17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Kráľovstvá sveta a kráľ bez kráľovstva

7.4.2019
7
apríl

KRÁĽOVSTVÁ SVETA A KRÁĽ BEZ KRÁĽOVSTVA   
Daniel Pastirčák