17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Boh ako kto vie či?

31.3.2019
31
marec

BOH AKO „KTO VIE ČI?“             
Ján Bán