17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Premena sveta začína v srdci

24.3.2019
24
marec

PREMENA SVETA ZAČÍNA V SRDCI
Róbert Bezák