17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Načo je svetu cirkev?

10.3.2019
10
marec

NAČO JE SVETU CIRKEV?          
Saša Flek