17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Martýrky (a martýri)

24.2.2019
24
február

MARTÝRKY (A MARTÝRI)          
Zuzana Mojžišová