17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Z vody strachu vyťahujúca

17.2.2019
17
február

Z VODY STRACHU VYŤAHUJÚCA          
Jana Camara