17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Portrétistka, o ktorej sa v Biblii nepíše

27.1.2019
27
január

PORTRÉTISTKA, O KTOREJ SA V BIBLII NEPÍŠE       
Zuzana Mojžišová