17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Stvorenie pokračuje v človeku

20.1.2019
20
január

STVORENIE POKRAČUJE V ČLOVEKU
Daniel Pastirčák