25
august
A budete ich mať ako čelenku medzi očami

Slovo: Alica Rosová
Téma: A budete ich mať ako čelenku medzi očam

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Hora zjavenia, údolie bezmocnosti

6.1.2019
6
január

HORA ZJAVENIA, ÚDOLIE BEZMOCNOSTI       
Daniel Pastirčák