27
október
Hospodin je bojovník. A my?

Slovo: Zuzana Mojžišová 
Téma: Hospodin je bojovník. A my? 

3
november
Skutočnosť a viera

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Skutočnosť a viera
Cyklus: Sprievodca labyrintom Biblie II

10
november
Milosť a Zákon

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Milosť a Zákon
Cyklus: Sprievodca labyrintom Biblie II

17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

Vianočné kvarteto

25.12.2018
25
december

VIANOČNÉ KVARTETO      
Maroš Kľačko