Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

júl

16
júl

BOH HOSŤOM U ABRAHÁMA
Miro Kocúr

9
júl

NEPUSTÍM ŤA KÝM MI NEPOŽEHNÁŠ
Jana Camara

2
júl

SVADOBNÉ POMAZANIE NA POHREB   
Daniel Pastirčák

jún

25
jún

OPTIMISTI, ROJKOVIA A KRESŤANSKÁ NÁDEJ   
Miro Kocúr

18
jún

ZA BOHA A ZA NÁROD   
Daniel Pastirčák

11
jún

SLEPÉ NELÁSKY   
Ján André

4
jún

MEDZI DEJINAMI A UTÓPIOU    
Daniel Pastirčák

máj

28
máj

PÄŤ MINÚT PO DVANÁSTEJ    
Daniel Pastirčák

21
máj

O PRIJÍMANÍ – STOTNÍK LONGINUS    
Zuzana Mojžišová

14
máj

MARTA A MÁRIA ALEBO ČO MI BRÁNI    
Alica Rosová

7
máj

ZVIERATÁ ČI BOHOVIA?    
Daniel Pastirčák

apríl

30
apríl

BRÁNA, PASTIERI A ZBOJNÍCI    
Daniel Pastirčák

23
apríl

KLUB S JAŠKOVCAMI
Daniel Pastirčák, Vanda a Petr Jaškovci

23
apríl

IBA SLEPÍ VIDIA    
Petr Jašek

16
apríl

KTO SI CHCE ŽIVOT ZACHOVAŤ, STRATÍ HO    
Daniel Pastirčák

9
apríl

O DÁVANÍ
Gen 33:8-11, Mat 27:27-37       
Zuzana Mojžišová

2
apríl

VÔĽA K ZMYSLU   
Daniel Pastirčák

marec

26
marec

O ČOM SA TAKTO IDÚCKY ROZPRÁVATE?
Ján André, Luk24:13-35, Ján6:41-51

19
marec

OSLOBODENIE POSLUŠNOSŤOU
Ján 8:31-42
Daniel Pastirčák

12
marec

MALOMOCNÝ A STOTNÍKOV SLUHA ALEBO VIERA V MILOSŤ BOŽIU 
Alica Rosová

5
marec

VYSTUPOVAŤ NA DNO
Ján 8:12-30    
Daniel Pastirčák  

február

26
február

HÁDZAŤ SVÄTÉ KAMENE
Ján 8:1-12    
Daniel Pastirčák  

19
február

NEUHASITEĽNÝ SMÄD
Ján 7:37-51    
Daniel Pastirčák

12
február

RADOSTNÉ ZJEVENÍ V KÁNI GALILEJSKÉ
Zdeněk Vojtíšek  

12
február

KLUB: KRESŤANSTVO A ISLAM V ATMOSFÉRE STRACHU 
Zdeněk Vojtíšek

5
február

ROZOZNAŤ PRAVDU OD PREDSTIERANIA, Ján 7:14-25    
Daniel Pastirčák  

január

29
január

JEŽIŠ A JÁN, KRSTITEĽ A SALOME
Iz 4:9-11, Ján 1:19-34   
Zuzana Mojžišová

22
január

BYŤ SLOBODNÝ OD VŠETKÝCH
Ján 7:1-13     
Daniel Pastirčák

15
január

NAJDÔLEŽITEJŠIE JE SRDCE 
Jozef Ižóld

8
január

TOTO SA NEDÁ POČÚVAŤ!
Ján 6:60-71    
Daniel Pastirčák

1
január

VIDIEŤ, CHCIEŤ A KONAŤ
Ján 5:19-30    
Daniel Pastirčák

2017