25
marec
50 odtieňov strachu

Slovo: Jana Camara 
Téma: 50 odtieňov strachu

30
marec
Veľký piatok

Slovo: Daniel Pastirčák 
Téma: Veľký piatok

1
apríl
Veľkonočná nedeľa

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Veľkonočná nedeľa

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

marec

18
marec

BYŤ NA SVETE, NEBYŤ ZO SVETA    
Daniel Pastirčák

11
marec

NEBUDETE MÔCŤ SLÚŽIŤ HOSPODINOVI
Dawson Jones

4
marec

PLANÉTA NA STOLE   
Daniel Pastirčák

február

25
február

KDE UMIESTNIME SVOJ PRIEMER  
Zuzana Mojžišová

18
február

PLODNÁ BOLESŤ   
Daniel Pastirčák

11
február

DIKTATÚRA EROTIKY   
Daniel Pastirčák

4
február

SLOBODA BYTIA PRE DRUHÉHO   
Karol Moravčík

január

28
január

PETER A KORNÉLIUS V JAFE   
Alica Rosová

21
január

OLTÁR V TRŽNICI   
Daniel Pastirčák

14
január

PRAVDA, KTORÚ ČLOVEK NEUNESIE   
Daniel Pastirčák

7
január

ŽIŤ BEZ NÁSILIA
Daniel Pastirčák

2018