27
január
Vedľajšie ženy

Slovo: Zuzana Mojžišová  
Cyklus: Portréty biblických žien

3
február
Tiaž padajúceho anjela

Slovo: Daniel Pastirčák  
Téma: Tiaž padajúceho anjela  
Cyklus: Sprievodca labyrintom Biblie

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

január

6
január

HORA ZJAVENIA, ÚDOLIE BEZMOCNOSTI       
Daniel Pastirčák

2019