21
január
Oltár v tržnici

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Oltár v tržnici
Cyklus: Sen Kaplnky

28
január
Peter a Kornélius

Slovo: Alica Rosová
Téma: Peter a Kornélius

4
február
Diktatúra erotiky

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Diktatúra erotiky
Cyklus: Sen Kaplnky

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

január

7
január

ŽIŤ BEZ NÁSILIA
Daniel Pastirčák

2018