27
október
Hospodin je bojovník. A my?

Slovo: Zuzana Mojžišová 
Téma: Hospodin je bojovník. A my? 

3
november
Skutočnosť a viera

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Skutočnosť a viera
Cyklus: Sprievodca labyrintom Biblie II

10
november
Milosť a Zákon

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Milosť a Zákon
Cyklus: Sprievodca labyrintom Biblie II

17
november
Zodpovednosť za slobodu

Slovo: Daniel Pastirčák
Téma: Zodpovednosť za Slobodu
Slávnosť pri príležitosti 17. novembra

Pripravované udalosti
Kázne Plán bohoslužieb a nahrávky kázní Kázne

október

6
október

PRVÁ KAPLNKA U C. S. LEWISA   
Daniel Pastirčák

september

29
september

ROZLÚČKA S A4   
Daniel Pastirčák

22
september

ZNOVUZRODENIE. VŽDY ZNOVU.   
Miro Kocúr

15
september

MOČIAR HANBY   
Jana Camara

8
september
SCHOLA A LÁSKA 
Daniel Pastirčák

 

1
september

MÚDROSŤ ČO SA MODLÁM NEKLANIA   
Daniel Pastirčák

august

25
august

PRIVIAŽEŠ SI ICH NA RUKU AKO ZNAMENIE   
Alica Rosová

18
august

EGYPT – CESTA TAM A ZASE SPÄŤ 2.
Zuzana Mojžišová

11
august

EGYPT – CESTA TAM A ZASE SPÄŤ 1.   
Zuzana Mojžišová

4
august

HĹBKA RASTIE UBÚDANÍM   
Daniel Pastirčák

júl

28
júl

CESTA POKOROU   
Jana Camara

21
júl

CESTA ÚNAVOU   
Jana Camara

14
júl

AKO SOĽNÝ STĹP   
Juraj Adamuščin

7
júl

BOH V ĽUĎOCH MÔJHO ŽIVOTA   
Daniel Pastirčák

jún

30
jún

ODKAZ VYVOLENEJ PANI   
Ján André

23
jún

OTVOR SA ŽIVOTU   
Anna Polcková

16
jún

HOMO DEUS   
Daniel Pastirčák

9
jún

TVÁR A ZRKADLO   
Daniel Pastirčák

 

2
jún

JEŽIŠ A DEJINY BOHA   
Daniel Pastirčák

máj

26
máj

PORTRÉT ANNY   
Mária Kulísková

19
máj

JEŽIŠOVO NOVÉ PRIKÁZANIE – STÁLE NOVÉ   
Karol Moravčík

12
máj

ZÁKON A SLOBODA   
Daniel Pastirčák

5
máj

BLAHOSLAVENSTVÁ   
Róbert Bezák

apríl

28
apríl

MÁRIA – VEČNÁ ŽENA   
Miro Kocúr

21
apríl

VZKRIESENIE A DEJINY PRISĽÚBENIA
Daniel Pastirčák

14
apríl

OLTÁR, OBEŤ, PRIJAŤ A DAŤ  
Daniel Pastirčák

7
apríl

KRÁĽOVSTVÁ SVETA A KRÁĽ BEZ KRÁĽOVSTVA   
Daniel Pastirčák

marec

31
marec

BOH AKO „KTO VIE ČI?“             
Ján Bán

24
marec

PREMENA SVETA ZAČÍNA V SRDCI
Róbert Bezák

17
marec

Z ČOHO ŽIJE SMRŤ          
Daniel Pastirčák

10
marec

NAČO JE SVETU CIRKEV?          
Saša Flek

3
marec

KDE SI, ADAM?          
Daniel Pastirčák

február

24
február

MARTÝRKY (A MARTÝRI)          
Zuzana Mojžišová

17
február

Z VODY STRACHU VYŤAHUJÚCA          
Jana Camara

10
február

AKO RASTIE CIRKEV?          
Saša Flek

3
február

ZLO V RAJI        
Daniel Pastirčák

január

27
január

PORTRÉTISTKA, O KTOREJ SA V BIBLII NEPÍŠE       
Zuzana Mojžišová

20
január

STVORENIE POKRAČUJE V ČLOVEKU
Daniel Pastirčák

13
január

ČO JE TO CIRKEV?        
Saša Flek

6
január

HORA ZJAVENIA, ÚDOLIE BEZMOCNOSTI       
Daniel Pastirčák

2019