eventy

Slovo Daniel Pastirčák
Pozdrav brata Jeana Daniela z Taize
Pieseň Veni Sancte SpirituS - Taize
Modlitba Brata Rogera - zakladateľa komunity Taize

https://youtu.be/BLaLHOkloZY

Hriešnik sa samozrejme musí kajať. Ale prečo? Jednoducho preto, lebo inak by nebol schopný uvedomiť si čoho sa dopustil. Okamih, keď sa dostaví pokánie, je okamihom zasvätenia. A ešte viac: je to prostriedok, ktorým človek mení svoju minulosť. Gréci to pokladali za nemožné: „Zmeniť minulosť (vraj) nedokážu ani bohovia.“ Kristus ukázal, že to dokáže i praobyčajný hriešnik, a že to je tiež jediná vec, ktorú dokáže.

Oscar Wilde

Vášeň je vedomie, ktoré zväzuje samo seba, je to vôľa, ktorá sa vrhá do zajatia rozličných prípadov imaginárneho zla. Vôľa, ktorej určením je ovládať telo, môže byť otrokom iba sama sebe. Vášeň, ktorá sa živí márnosťou a zmocňuje sa jej závrat osudovosti, je vo svojej podstate duchovná. Je však v úzkom styku s emóciou a tá je často jej telesným nutkaním. Rozruch tela, ktorý zosilňuje intenzitu vášne, v danom okamihu poskytuje vášni alibi, ktoré hľadá.

Paul Ricoeur

Ak by neexistovala Kristova milosť pre človeka, ako som ja, by tu nebola žiadna nádej

Dušan Mitana

Ak poznáme Boha bez toho, že sme poznali svoju biedu, dôjdeme k pýche. Ak poznáme svoju biedu, bez toho, že sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu. Ak poznáme Ježiša Krista, zostávame v strede, lebo v ňom nachádzame aj Boha aj svoju biedu.

Blaise Pascal
Slovo Daniel Pastirčák

Pán nás všetkých vykúpil Kristovou krvou. Všetkých, nie len katolíkov? Všetkých, Otče, aj ateistov? Spýtate sa. Áno, aj ateistov. Všetkých. Kristova krv nás vykúpila, každý máme teda povinnosť konať dobro. Keby všetci druhým robili dobro, nakoniec sa naše cesty stretnú. Ja, ale, otče, neverím, som ateista. Konáš dobro a tak sa stretneme.

Pápež František

Mám sen, že jedného dňa si na červených kopcoch Georgie, synovia minulých otrokov a synovia minulých otrokárov zasadnú za spoločný stôl bratstva. Mám sen, že moje štyri malé deti budú jedného dňa žiť v zemi, kde ich nebudú posudzovať podľa farby kože, ale podľa toho aký majú charakter.

Martin Luther King

Keby existoval Boh, ako by som sa zmieril s tým, že ja nie som Boh

Friedrich Nietzsche
Slovo Daniel Pastirčák
hudba - klarinet - Ronald Šebesta

To že človek je produktom príčin, ktoré nevedia nič o dôsledkoch svojho pôsobenia; že jeho pôvod, jeho rast, jeho nádeje i obavy, jeho lásky a presvedčenia nie sú ničím iným než dôsledkom náhodného hmýrenia atómov; že žiaden oheň, žiadne hrdinstvo, žiadny vzlet myšlienok ani citov nemôže individuálny život zachovať až za hrob; že všetka námaha vekov, všetka zbožnosť.... všetka poludňajšia žiarivosť ľudského génia je predurčená k zániku... všetko toto, ak aj nie úplne bez diskusie, je natoľko isté, že každá filozofia ktorá to odmieta neobstojí. Iba obklopený lešením týchto právd, len na pevných základoch neústupného zúfalstva, môže byť príbytok duše bezpečne budovaný

Bertrand Russell

Zdá sa mi isté, že nikdy nebude možné vysvetliť myseľ, na báze neurónových pohybov vo vnútri mozgu. Je omnoho prijateľnejšie vidieť v mysli oddelenú a odlišnú podstatu.(...)
Ako mnoho iných vedcov som sa snažil dokázať, že mozog je to isté, čo myseľ. Aké je to vzrušujúce, keď napokon objavíte, že i vedci môžu úplne legitímne veriť v existenciu ducha.

W. Penfield, Mystery of Mind

Predpoklad, že naše myšlienky sa naozaj vzťahujú k realite, si vyžaduje vieru.

K. G. Chesterton
Z cyklu homílií v čase karantény
slovo Daniel Pastirčák
Hymnus Hildegardy von Bingen spieva Eva Šušková

Nikto nemôže skutočne vniknúť do vnútorných zákutí iného, každé stretnutie, akokoľvek sa zdá byť krásne, v podstate iba utlmuje bolesť nevyliečiteľnej osamotenosti.

Joseph Ratzinger

Odpustenie je skutočné iba pre toho, kto objavil slabosti svojich priateľov a hriech svojich nepriateľov vo svojom vlastnom srdci.

Henri Nouwen

Čím hlbšie vstupujeme do našej samoty, tým viac objavujeme jednotu s druhými a tým viac môžeme zvnútra vplývať na samotný život univerza. Ak nám druhý nerozumie, je to jeho právo má na to svoje dôvody, my to môžeme len rešpektovať. Každý z nás má však na výber: buď ostať na okraji, dať sa vo vzťahoch hádzať sem a tam, alebo podľa obrazu púštnych otcov a svetelného kruhu s lúčmi, vstúpiť do stredu kruhu, na začiatok svojho lúča. Čím väčšmi sa priblížime k stredu, tým väčšmi sa priblížime k ostatným lúčom

J. Y. Leloup
Homília k Veľkonočnej nedeli
---
Slovo - Daniel Pastirčák
Video - Jozef Kurinec
Strih - Michal Petrovský a Debora Pastirčáková
Hudba - Jonatán Pastirčák
Slávnosť Veľkého Piatku
Slovo Daniel Pastirčák
Vizuálna meditácia Ján Šicko
Hudba András Cséfalvay
Kamera, strih Debora Pastirčáková

To, že Boh miluje človeka, svedčí o tom, že v božskom usporiadaní ideálnych vecí je napísané: Láska sa má venovať tomu čo je naveky nehodné. Ak sa taký výrok zdá príliš krutý, povedzme to inak: Hodný lásky je každý človek, s výnimkou toho, kto sa nazdáva že je hodný lásky. Láska je sviatosť, mali by sme ju prijímať na kolenách, na perách a v srdciach tých, čo ju prijímajú by malo byť vyznanie: „Domine no sum dignus“ – Pane nie som hodný

Oscar Wilde

A tak náš dobrý Pán odpovedal na všetky moje otázky a pochybnosti, tak ako som mu ich predkladala, svojím upokojujúcim: Možno spôsobím, že všetky veci skončia dobre. Môžem spôsobiť, že všetky veci skončia dobre. Spôsobím, že všetky veci skončia dobre. A ty sama uvidíš, že každá vec skončí dobre. Bola som poučená, že Láska je zmyslom nášho Pána. A tak som v tom i vo všetkom inom veľmi jasne videla, že Boh skôr ako nás stvoril, miloval nás a tú lásku nikdy neopustil a neopustí. V tej láske je náš život večný. V našom stvorení máme síce svoj počiatok, ale láska, v ktorej nás stvoril bola v ňom bez počiatku. V tej láske mám svoj počiatok a na všetko toto budem hľadieť v Bohu bez konca.

Juliana z Norwich
Pôstna video homília
Daniel Pastirčák

tu so mnou nekráča
už nikto
záhrada je prázdna
posledné svetlo
opustilo listy
láska dohorela
poznanie vyhaslo
som tma
v srdci záhrady
tvoj hrob kriste
ležíš vo mene
nehybný biely studený
nahý čakáš vzkriesenie


Chudobní duchom sú tí, čo Bohu ponechali všetko, tak ako to mal, kým sme ešte neboli.

Majster Eckhart

Pokiaľ ide o mňa, moje meno, je táto obloha, tieto tyčky plotu, tieto cédri. Toto je môj život – zostať nezaťažený. Vietor vlastní pole, po ktorom sa prechádzam, no ja nevlastním nič a nie som majetkom nikoho a nikdy nebudem ani zabudnutý, pretože ma nikdy nikto neobjaví. To je pre mňa prameňom nezmernej dôvery.

Thomas Merton

Deň za dňom sa môj vonkajší človek rozpadá, a ten vnútorný, človek neba, sa rodí a rastie. Cítime na sebe jeho pohľad, a naše duše v okamihu ožívajú pod dotykom jeho prstu. Ten záblesk ohňa je naša samota; viaže nás však k naším bratom. To je oheň, ktorý od Letníc oživuje mystické Telo: Každý kresťan je zároveň pustovníkom i celou cirkvou... Zostáva nám poznať tajomstvo, že vaše srdce je mojou pustovňou, a že jediný spôsob ako môžem odísť na púšť, je niesť vaše bremeno a vám ponechať to svoje.

Thomas Merton
Video - homília Kaplnky
Slovo Daniel Pastirčák

https://www.youtube.com/watch?v=FS8UiyTDv88

Všetka pravda domyslená do konca myslí Boha a všetka krása domilovaná do konca nazerá Boha a každý pozdrav správne pochopený, zdraví Boha.

Viktor Frankl

Ako sa Boh náhli ku každej duši, aby mohol cez ňu milovať a slúžiť nešťastným, hneď ako sa duša otvorí.

Simona Weil

Stvorenie odráža Boha svojou krásou a harmóniou,
no prostredníctvom zla a smrti, ktoré v ňom prebývajú a prostredníctvom neúprosnej nevyhnutnosti, ktorá mu vládne, stvorenie takisto odhaľuje neprítomnosť Boha.

Simone Weilová
Video homília o situácii neistoty, dôvere a otvorenom priestore k rastu.
https://www.youtube.com/watch?v=vfePBomUHZM

Slovo Daniel Pastirčák

Odkiaľ sa však berie táto viera? Nemá pôvod v rámci skúsenosti sveta, ale v slobode človeka. Človek, ktorý si skutočne uvedomí svoju slobodu, získavá zároveň istotu o Bohu. Sloboda a Boh sú neoddeliteľný. Prečo?
Som si istý: vo svojej slobode tu nie som cez seba samého, ale som si darovaný, lebo si môžem chýbať, a nedokážem si svoje slobodné bytie vynútiť.
Boh je istý, nie ako obsah nášho vedomia, ale ako prítomnosť pre existenciu.
Karl Jaspers
Milí priatelia, vzhľadom na udalosti z posledných dní sa najbližšie dve nedele (15 a 22. marec) nebudú konať Bohoslužby na Haanovej. O 10:00 na našom youtube kanáli zavesíme prvú virtuálnu homíliu: Trpezlivosť v čase úzkosti - Daniel Pastirčák. Homílie budeme pridávať každú nedeľu, kým kríza nepominie a nevrátime sa do Kaplnky na spoločné Bohoslužby. Tím Kaplnky