eventy

Bohoslužba Kaplnky
Homília Miro Kocúr


Sabat, odpovedal rabi, znamená návrat domov.
V ten deň sa všetky sféry vracajú na svoje skutočné miesto. Počas týždňa, sféry nepoznajú pokoj,
pretože spadli zo svojho miesta.
Pokoj nachádzajú počas Sabatu,
lebo vtedy sa smú vrátiť

Martin Búber – Chasidské príbehy

Aby človek na všetkých miestach a vo všetkom čo robí nachádzal v dôvere len radosť a pokoj, to sa naučí, a nájde to jedine v zvnútornení, v obrátení mysle do základu; a k tomu je potrebné miesto a čas, vyprázdnenosť a nečinnosť.
Tu, v základe samotného vnútra, vyrastá ten strom so všetkými svojími vetvami a plodmi; lebo vnutorná sústredenosť a vyprázdnenosť odhaľuje a dáva človeku poznať kadiaľ a ako k Bohu dôjde, a pri tom ukazuje i cesty a spôsoby, ktorými ide k človeku Boh.

Ján Tauler

Môj domov je cesta
Zároveň ma ustavične ktosi píska, ako chce. A spieva si ma.
Som akýmsi dlhým, nikdy neprerušovaným tónom, notou
tvoriacou sa z tvoriacich sa chromozómov. A zároveň akoby
do mňa ktosi zhlboka vdychoval dušu, takže zvučím všetkými
píšťalami z mojich vyschýnajúcich kostí; krehučké,
pergamenové gajdy v rukách toho-ktorý-je.
Môj domov je pieseň
A zároveň ma ktosi odovzdane vzniká a premieňa a rastie.
A zároveň ma tichučko vykračuje a našľapuje. A zároveň ma
kráča.
Môj domov je spiaca ruža, práve sa rozvíjajúca.

Erik Groch
Bohoslužby pod borovicou

Slovo Daniel Pastirčák

Ach, krásna si, priateľka moja, aká si krásna, tvoje oči sú holubice skryté pod závojom, tvoje vlasy sú ako stádo kôz, ktoré sa ženie z gileádskych vrchov, tvoje zuby sú ako stádo strihaných oviec, ktoré vychádzajú z kúpeľa. Pery máš ako šarlátovú niť a tvoja reč je príjemná. Tvoje sluchy za závojom sú ako krížalky granátového jablka. Tvoj krk je ako dávidova veža, vystavaná po vrstvách z kameňov, tisíc štítov na nej visí, všetko štíty hrdinov. Tvoje ňadrá sú ako dve mláďatá, gazelie dvojičky, čo sa pasú medzi ľaliami.

Pieseň piesní

Príklad svätého Františka ukazuje, aké miesto môže mať krása sveta v kresťanskom myslení. Nie len jeho básnenie bolo dokonalou poéziou, ale celý jeho život bol dokonalou činnou poéziou. Putovanie a chudoba boli uňho poéziou; celkom sa obnažil, aby mohol vstúpiť do bezprostredného kontaktu s krásou sveta.

Simona Weil


Stvoril všetko krásne vo svoj čas, aj večnosť im dal do srdca, ale dielo ktoré koná Boh, človek od počiatku až do konca nevystihne.

Kohelet 3: 11

Bolo to na jednom koncerte, hrali nádhernú starú hudbu, a vtom sa mi v piane, medzi dvoma taktami, hranými na drevených dychových nástrojoch, náhle znovu otvorila brána k onomu svetu, letel som nebom a uzrel Boha pri diele, trpel som blaženou bolesťou a už som sa nebránil ničomu vo svete, ničoho vo svete som sa už nebál, so všetkým som bol zmierený, všetkému som odovzdával svoje srdce. Netrvalo to dlho, možno štvrťhodinu, ale vrátilo sa to v snoch onej noci a od tej doby po všetky tie pusté dni občas ukradomky zažiarilo, videl som to tu i tam prechádzať mojím životom ako zlatú božskú stopu, temer vždy hrubo zanesenú bahnom a prachom, hneď nato znova osvetľujúcu cestu zlatými iskrami akoby sa už nikdy nemala stratiť, no predsa čoskoro znova stratenú v hlbinách.

Herman Hesse

Bohoslužby s eucharistiou
na Haanovej ulici vonku

Slovo Daniel Pastirčák

Zrnko piesku, balvan v sebe mám
pred sebou ho niekam kotúľam, kotúľam
Koľko ešte cesty musím prejsť
Kým sa kvapky potu dotknú hviezd, dotknú hviezd

Stále vstáva z mŕtvych Sizyfos v nás
Z prachu prehier vstáva v nás
Svoj život v tom zrnku mám
pred sebou ho sám kotúľam

Azyl srdca tam ho ukrývam
a tlačím ten balvan, neviem kam.
Čím som slabší tým vrch vyšší je
Čo ak ma ten balvan zabije ?

Už to cítim, kráti sa mi dych
Už sa stávam jedným z posledných
Bratom všetkých slabých Sizyfov
ktorí tlačia balvan silou snov.

Kamil Peteraj
Hosť Robert Bezák
Bohoslužby budú ak počasie dovolí vonku, ak nie vo vnútri

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou, To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci.

Evanjelium podľa Matúša 22: 37 - 40

Nikomu nebuďte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho naplnil zákon. Veď prikázania: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš - a ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska blížnemu nerobí zle. Naplnením zákona je teda láska.

List Rimanom 13: 8 - 10
Ak bude vhodné počasie, znova budú bohoslužby vonku

Slovo Daniel Pastirčák

Piesne k meditácii Eva ŠuškováV láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo kto má strach, bojí sa trestu, a kto sa bojí nie je dokonalý v láske. My milujeme lebo Boh nás miloval prvý.

Milovaní milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten kto nemiluje nepozná Boha, pretože Boh je láska.

Apoštol Ján

Sú dve základné sily, ktoré nás motivujú: strach a láska. Keď sa bojíme, uzatvárame sa pred životom. Keď milujeme otvárame sa všetkému čo nám môže život ponúknuť s vášňou, vzrušením a súhlasom. Evolúcia a všetky nádeje na lepší svet spočívajú v nebojácnej vízii ľudí s otvoreným srdcom, ktorí objímajú život.

John Lenon

Z ľudských bytostí plne uznávame existenciu iba tých ktorých milujeme.

Simona Weilová.

Milujem, teda chcem aby si bol.

Augustín
Bohoslužby s meditáciou o zodpovednosti za našu reč
Podľa počasia buď vonku alebo vnútri
Pre tých čo potrebujú sedieť bude i vonku zabezpečené sedenie

Slovo Daniel Pastirčák
Hudobná meditácia Harry a spol

Ak sa niekto neprehrešuje jazykom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo. Keď koňom dávame do papule zubadlá, aby nás poslúchali, usmerňujeme tým celé ich telo. Alebo, predstavte si lode: Hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, usmerňuje ich celkom malé kormidlo, kamkoľvek chce kormidelník. Tak aj jazyk je síce malou časťou tela, ale dokáže veľké veci.
Jazyk je oheň, svet neprávosti. Medzi naším údmi je ako ten, čo poškvrňuje celé telo a ničí celý náš život, sám podpaľovaný peklom. Všetky druhy divej zveri dokáže človek skrotiť, ale jazyk, to nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí skrotiť nevládze.

Apoštol Jakub

Ľudský genóm pozostáva z celej našej DNA, dedičného kódu života. Tento práve objavený text má dĺžku 3 biliónov písmen, je napísaný v čudnom cryptografickom kódovaní štvorpísmenného kódu. Taká ohromujúco komplexná je informácia, ktorú v sebe uchováva každá bunka ľudského tela. Dnes sa učíme jazyk, v ktorom Boh vytvoril život.

Francis Colins

Ľudstvo pochádza od jedného autora a predstavuje jediný zväzok. Ak zomrel človek, kapitola jeho života nebola vytrhnutá z knihy, bola preložená do lepšieho jazyka. Božia ruka je vo všetkých prekladoch. Jeho ruka napokon zozbiera a spojí všetky roztratené listy, pre tú jedinú knižnicu, kde každá kniha bude ležať otvorená jedna pred druhou.

John Done
Bohoslužby k tajomstvu Trojice s eucharistiou
Slovo Daniel Pastirčák
Vizuálne symboly - Jaroslav Beliš
Hudobná improvizácia - Mišo, Juraj, Roman, Robko,

Na jednej strane ku mne doliehalo posolstvo hlbín Ázie, Indie, budhizmu: „To jediné čo má zmysel, je priepasť bez tváre. Je to oceán blaženosti, v ktorom sa všetko rozpúšťa. Podobáme sa soľným bábikám a našim osudom je rozpustiť sa v ňom.“ Na druhej strane sa ozýval hlas Európy: „Každý človek je jedinečný, ale vo svojej jedinečnosti, tvorí len ostrovček v inom oceáne; oceáne samoty.“ Bolo potrebné vybrať si medzi jednotou splynutia a nespojiteľnou oddelenosťou. Buď neexistujem ani ja ani iní, alebo sme raz a navždy rozdelení. Práve vtedy ma oslovil Ježiš slovami evanjelia podľa Jána: „Ja a Otec sme Jedno.“ A o ľuďoch: „Aby boli jedno, ako sme my jedno.“ Absolútna jednota a absolútna rozdielnosť zároveň, prepája hinduistický zmysel pre jednotu a európsky zmysel pre odlišnosť. Toto sa nazýva Trojica, plnosť a prameň lásky.

Oliver Clément

Pre toho, kto verí v trojjediného Boha, najvyššia jednota nie je jednota strnulej uniformity. Modelom jednoty, o ktorú sa treba usilovať, nie je nedeliteľnosť atómu, najmenšej jednotky, ktorú už nie je možné ďalej deliť, ale rozhodujúcou najvyššou formou jednoty je tá jednota, ktorú vytvára láska. Jednota v mnohosti, ktorá vyrastá z lásky, je radikálnejšou, skutočnejšou jednotou ako jednota „atómu“.

Joseph Ratzinger


Boh zjavený Kristom nejestvuje v samote len sám pre seba. On nie je ani oceán, čo všetko pohlcuje, nie je ani osamotený vládca v nebi, ale je tajomstvom spoločenstva lásky; je realitou najúplnejšieho zjednotenia a najväčšej rozdielnosti zároveň. Ľudská bytosť je povolaná žiť v takomto spoločenstve; v tomto zjednotení, i rozdielnostiach, lebo ľudia zjednotení v Kristovi, tvoria jedno telo, súčasne však Kristus pristupuje ku každému jedinečným spôsobom.

Oliver Clément
Spoločná bohoslužba vonku sa vzhľadom na počasie presúva z 31. 5. na ďalšiu nedeľu 7. 6. !

Pokračujeme v online homíliách z obývačky

Hudobná meditácia Ronal Šebesta - Klarinet

Prichádza mi na um obraz človeka, ktorý kope studňu a natrafí na prameň. Nestačí o prameni a o vode iba rozprávať, treba hĺbiť vlastnú studňu, dostať sa k živej vode, ktorá je celkom naspodku, no zároveň stúpa nahor, k nám. Hĺbením voda nevzniká, ale práve hĺbenie nám umožní, aby sme sa stretli s tou stúpajúcou vodou.

Jean Yves Leloup
Hudobná meditácia Arvo Pärt - Klavír Ivan Šiller

Tomu, kto predstupuje pred Tvár, sa až v plnosti Božej prítomnosti, svet stáva celkom prítomným. Je ožiarený večnosťou - taký človek teda môže povedať "ty" Tomu, v kom majú všetky bytosti svoje bytie, a zahrnúť ich tak všetky jedným razom. Potom tu už nie je žiadne napätie medzi svetom a Bohom, je tu len jediná skutočnosť.

Martin Buber.

Otázka o ja a otázka o Bohu sú v skutočnosti jednou a tou istou otázkou: ak je tu jedno, je tu i druhé, ak tu nie je jedno, nie je ani druhé. Boh je všade, nie je iba v ja, ktoré ho hľadá. Práve toto ja ho kladie inam a bráni mu, aby bol všetkým. Tí, čo žijú v hlbokom vnútornom tichu, kam nezasahujú úsudky, porovnávanie a hodnotenie, môžu nepochybne uvidieť, pocítiť, načúvať a dotknúť sa „Toho“ ktorý je

J. Y. Leloupe
Slovo Daniel Pastirčák
Hudobná meditácia - klarinet Ronal Šebesta

Mnohotvárnost kultury v národě není pouze ochranou proti vlastní rostoucí agresívnosti, je také podmínkou, aby kultura této země zůstala živoucí, aby zůstala tvořivou. Jako jednotlivci můžeme přemýšlet o vývoji své osobnosti podle lidí, jež jsme poznali ve svém živote. Když jsme potkali pouze lidi zcela kongeniální a setkali se s myšlenkami, s nimiž můžeme souhlasit, jak mnoho jsme propásli! Vděčíme patrně antipatiím osobnosti stejně jako sympatiím. Šťastný člověk, který v pravý čas potkal pravého přítele, šťastný člověk, který potkal v pravý čas pravého nepřítele

T. S. Eliot

Z ľudských bytostí plne uznávame existenciu iba tých ktorých milujeme

Hriech, ktorý v sebe nosíme,
z nás vychádza
a šíri sa naokolo ako nákaza.
Preto keď sme nahnevaní,
hnevá sa aj naše okolie.
Alebo od vyššieho k nižšiemu:
zlosť vyvoláva strach.
V kontakte s úplne čistou bytosťou
však dochádza k premene
a hriech sa stáva utrpením.

Simone Weilová